ANTİ-DEVLET FELSEFELERİ DEVLET Modern devlet, ortaçağın sonlarında feodalitenin gücünün azalmasıyla beraber Avrupa’da ortaya çıkan siyasi ...