İNSAN HAKLARI İnsan hakları, en temel manada insanın var olduğu andan itibaren sahip olduğu haklardır. ...