YASIN BEŞ EVRESİ TEORİSİ Yasın beş evresi teorisi İsveçli psikiyatrist Elisabeth Kübler-Ross tarafından ortaya atılmıştır. ...

Savunma Mekanizmaları Savunma mekanizmaları, bir kişiyi kabul edilemez düşünce veya duygulardan kaynaklanan endişeden korumak için ...