AHLAK FELSEFESİ TOPLUM VE AHLAK Ahlak  veya Etik, toplumların bir arada yaşamalarını sağlamak adına zamanla ve ...