Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı, aynı veya farklı yaşta bireylerin avantajlı ve dezavantajlı grup halinde ...

MİLLENİUM ŞİDDETİ: SİBER ZORBALIK yüzyılın en büyük sorunlarından biri, ergenlerin akranlarına uyguladıkları siber zorbalık faaliyetleridir. ...

GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM: O ZAMAN KİM BU ZORBALAR? Şişman bir ilkokul öğrencisinin okuldaki arkadaşlarının onunla ...