Glossofobi Glossofobi yani diğer bir tabirle topluluk önünde konuşma korkusu Yunanca  γλῶσσα glōssa, dil anlamındadır ...