Şiddet Türleri

Şiddet, bir bireyin bir başka birey üzerinde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel olarak dört farklı şekilde uyguladığı, toplum içerisinde hoş karşılanmayan bir davranış biçimidir. Genel anlamda kişi gücünün yettiği kişiye karşı şiddeti uygular. Her ne kadar toplum içerisinde hoş karşılanmıyor olsa da şiddet toplumlar arasında gizli de olsa uygulanan bir davranış biçimidir. Toplumlar şiddet kavramını ortadan kaldırmak için çok çabalasa dahi şahsi isteklerini yapmak uğruna kişiler bu yöntemi tarihler öncesinden beri kullanmaktadır. Şiddet Türleri

Bir insanın şiddet eylemini uygulamasının en temel sebebi ise eğitimin yetersizliğidir. Eğitilebilen toplumlar arasında kişiler dertlerini konuşarak anlatırken, geri kalmış toplumlarda bulunan kişiler dertlerini insancıl bir yöntem olan konuşmaktan çok şiddet ile çözmeyi yeğler.

Şiddettin Cinsiyet Ayrışımı:

Şiddet her ne kadar toplumsal bir sorun ve kimilerine göre bir hastalık olsa da bazı kişilerce cinsiyet ayrımına uğramıştır. Özellikle son dönemlerde kadınlara uygulanan şiddetin artmasıyla, medya kadınlara yönelik şiddeti daha ön planda tutarken, erkeklere uygulanan şiddet daha arka planda kalmış ve bu ayrıştırma toplum içerisinde kadın ile erkeği çatışma noktasına sürüklemiştir.

Şiddetin genel anlamda bir cinsiyeti olmadığını bilsek de kadınlara yönelik şiddetin hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve göz göre göre yapılan yanlışlara uygun bir kanun veya kararın alınmaması toplum da yıpranmalara sebebiyet vermiştir.

Toplumsal Ayrışım, Cinsiyet Çatışması, Kanun

Şiddet Türleri:

Az önce yukarıda da bahsettiğim gibi şiddet dört şekilde uygulanmaktadır.

1-) Fiziksel Şiddet:

Bu şiddet türü yumruk atarak, bir cisim fırlatarak veya bir eşya ile kişiye zarar vererek yapılan şiddet türüdür. Genel anlamda iki kişi arasında olan ve sürekli bir hal alması sonucu kişiyi ruhsal ve bedenen yıpratan bir türdür.

En çok aile içerisinde görülen ve küçük yaşlardaki çocukların kötü ebeveynler tarafından maruz kaldığı şiddet eylemidir. O yaşlardaki çocukların bu tür şiddet eylemiyle karşılaşması sonucu gelecek yıllarda ailesinden gördüğü şeyi bir başkasına uygulaması ön görülebilir.

2-) Cinsel Şiddet:

Bu şiddet eylemi genel anlamda kadınlara karşı uygulanan bir türdür. Tecavüz gibi olayların çoğalmasıyla daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu şiddet türü ise toplum içerisinde kadınlara verilen değeri gözler önüne sermektedir. Genel anlamda cinselliğin ayıplandığı toplumlarda çok daha fazla görülmektedir.

3-) Psikolojik Şiddet:

Bu şiddet türü bir kişinin bir başkasını kullandığı sözlerle değersizleştirmesi, aşağılaması ve ağza alınmayacak türde sözler sarf etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Toplum içerisinde çokça yaygın olan bir türdür.

4-) Ekonomik Şiddet:

Bu şiddet türü ise genel anlamda aile içerisinde bulunmaktadır. Ailenin geçimi için katkıda bulunmamak ve gerekli harcamaları yapmamak bu şiddet türüne örnek gösterilebilir.