8.YÜZYILDA ASTRONOMİ Kıtfi, astronomi ile ilgilenen ilk Müslüman olarak Muhammed b. İbrahim el-Fezari olarak ...