Marksizm Kavramı ve Tanzimat Döneminden Elli Kuşağına Değin Dış Gerçeklik ve Gerçeküstülük  Marksizm, hayatı yorumlamak ...