Duygusal Buradalık Bazı insanların, girdikleri ortamların enerjisini olumlu veya olumsuz yönde değiştirmesi durumuna ‘’duygusal buradalık’’ ...

Aşure Kelimesinin Kökeni: Aşure kelimesinin kökeni Arapçadır (âşûrâ). Arapçada on anlamına gelen ‘’aşr’’ kelimesi ile ...

Nazar Nedir? Türkçede nazar, ”beğenilen bir şeye kötü niyetle bakmak” anlamında kullanılmaktadır. Nazar kelimesinin sözlük ...

Yada : Türklerin Sihirli Taşı Birçok toplumda, taşların gücü olduğuna ve farklı enerjiler yaydığına inanılmaktadır. ...

12 Eylül 1980 Darbesi Türk Silahlı kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirdiği üçüncü darbedir. 12 Eylül 1980 ...

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Poetikası Eyüboğlu’nun şiir ve edebiyat tutkusu aileden gelen bir özellik olarak düşünülebilir. ...

 HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN HİKÂYE ANLAYIŞI Türk Edebiyatı’nın önemli, roman ve hikâye yazarlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ...

Marksizm Kavramı ve Tanzimat Döneminden Elli Kuşağına Değin Dış Gerçeklik ve Gerçeküstülük  Marksizm, hayatı yorumlamak ...

Ölümün Tanımı Ölümün tanımını canlı bir varlığın yaşam fonksiyonlarının işlevsiz hâle gelmesi olarak anlatabilmekteyiz. Ölen ...

RÜYADA ZAMAN KAVRAMI Rüya Nedir? Rüya kelime anlamı olarak ‘’görmek’’ manasına gelmektedir.  Uyku hâlindeyken gördüğümüz ...