SANAT DİSİPLİNİNDE MİMESİS VE KATHARSİS KAVRAMI ÜZERİNE Etimolojik ( kökenbilim ) olarak incelediğimizde sanat; arapça ...