YAŞAMA FELSESELERİ ÜZERİNE BİR DENEME Hint Felsefesi Schopenhauer’ın çileciliği öneren felsefesinin ilham kaynağı Hint felsefesidir. ...

Yaşamı Üzerine  Simone de Beauvoir, 1908 yılında Paris’te doğmuştur. Ateist babası ile aşırı Katolik olan ...

Tanrı Düşüncesinin Oluşma Süreci Tanrı, evren tasavvurunda ele alınan bilinçli bir güçtür. Dolayısıyla, evren tasavvurunun ...

HUSSERL FELSEFESİNDE FENOMENOLOJİK HERMENEUTİK Fenomenoloji kişinin, çevresini kendine özgü bir şekilde algılama biçimidir. Fenomenolojide; bir ...

FELSEFEDE ÖLÜM VE İNTİHAR Doğa, insana bütünüyle kayıtsızdır. İnsan, kendi belirlediği değerleri arasa da bulamaz. ...

ÜRETİCİ GÜCÜMÜZÜN FELCE UĞRAMASI: CAN SIKINTISI!  Can sıkıntısı, insanın bir faaliyet göstermediği ve bunu hissettiği ...

VAR OLUŞUN SÜREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DENEME Ölüm, canlılığın zorunlu sonucudur. Canlılar arasında ölümün bilincinde olan ...

İnsanın oluşumu kültürün oluşmasına bağlı olduğundan birbirlerinden ayrılamazlar. Kültürel evrimin aşamaları insanlaşma sürecini açıklamaktadır. Aklın ...

KÜLTÜRÜN OLUŞUMU İnsanın oluşumu kültürün oluşmasına bağlı olduğundan birbirlerinden ayrılamazlar. Kültürel evrimin aşamaları insanlaşma sürecini ...

ZİHİN BİR TABULA RASA MI YOKSA BİR HATIRMA ARACI MI? Bilgi nedir? Önceden bize öğretilmiş ...