Psikolojik Sermaye Psikolojik sermaye ile ilgili olarak kavramsal açıdan çok eski bir geçmişinin olduğunu söylemek ...