YETENEK YÖNETİMİ Yetenek Yönetimiyle Karşılaşma İşletmeler kuruldukları an itibariyle kendilerini buldukları belirsizlik ortamında, kuruluşu gereği ...

GÖÇMEN SAĞLIK SORUNU VE PSİKOLOJİK DURUMU Göç, 2009’dan beri sağlık açısından en mühim görülen sosyal ...

Psikolojik Sermaye Psikolojik sermaye ile ilgili olarak kavramsal açıdan çok eski bir geçmişinin olduğunu söylemek ...

KOLEKTİF YAŞAM KOLEKTİF YAŞAM Bireylerin toplu olarak bir bölgede yaşam sürdürme şekli olarak bilinmektedir. Toplum ...

BİLGİ YÖNETİMİ KAVRAMSAL AÇIDAN BİLGİ Bilgi, her dönemin en güçlü silahı, en kuvvetli savunması olarak ...

BİREYLERİN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ROLÜ Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Bireylerin, kendilerini bedenen ve ruhen en ...