Sokrates ve Hayatı Sokrates, antik düşünce tarihinin en önde gelen filozoflarından bir tanesidir. Felsefe tarihinin ...

ZİHİN BİR TABULA RASA MI YOKSA BİR HATIRMA ARACI MI? Bilgi nedir? Önceden bize öğretilmiş ...