Sokrates ve Hayatı Sokrates, antik düşünce tarihinin en önde gelen filozoflarından bir tanesidir. Felsefe tarihinin ...

Sokratik Sorgulama Nedir Sokratik sorgulama bir diğer adıyla yönlendirilmiş keşif, adını antik dönem Yunan filozofu ...

ZİHİN BİR TABULA RASA MI YOKSA BİR HATIRMA ARACI MI? Bilgi nedir? Önceden bize öğretilmiş ...