Bilgi Yönetimi

BİLGİ YÖNETİMİ

KAVRAMSAL AÇIDAN BİLGİ

Bilgi, her dönemin en güçlü silahı, en kuvvetli savunması olarak görüldü. Günümüzde dahi, önemine binaen sürdürülebilirliğini devam ettirdi.

Bilgi kavramını destekleyici kavramlar; veri ve enformasyondur. Veri; gerçeklerin en ham halidir. Yani bir işletme organizasyon yapısı için belli bir formatta tutulmuş işlemlerin kayıtlarıdır. Enformasyon ise, kullanılabilirliği olan düzenli olarak kayıt edilmiş verilerdir. Yani bir işletmede üst yönetimin karar verme noktasında gerçekleri yansıtan, yardımcı işlenmiş verilerini sunar. Bakıldığında veriler olanı olduğu gibi sunar, bir değerlendirme süzgecinden de geçirmez. Bu da karar verme durumunda, güven teşkil etmeyeceğinden tek başına kullanılabilirliği olmamaktadır. Bilgi, bilgiyi destekleyici kavramların ışığında veri ve enformasyon ile birlikte hareket etmektedir. Bu bağlamda da iletişimin müthiş gücü ortaya çıkmakta ve özellikle bir organizasyon yapısında kendine yer edinmektedir.

BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖNEMİ

Bilginin önemi bilgiyi en iyi şekilde kullanmakla ortaya çıkmaktadır. Bilgiyi kullanabilmek ise bilgiyi yönetebilmekten geçmektedir. Bu sebeple bilgi yönetimi hafife alınılamayacak kadar elzem bir husustur. Bir organizasyon yapısı içinde yer alan işletmelerin öncelikli amaçlarının bilgi yönetimine önem vermeleri gerekmektedir. Çünkü bilgi yönetimi; her türden bilginin bir işletme için değer oluşturma ve rekabette bir avantaj sağlayabilme açısından ektili kullanım alanı oluşturmaktadır.

İşletmeler açısından bilginin yönetimi, organizasyonun fonksiyonlarının etkili ve verimli olacak şekilde kullanılabilmesi açısından önemli olmaktadır. Çünkü bilgi bir işletmenin devamlılığını sağlayabilmek için gerek iç kaynakların gerekse de dış kaynakların kullanımında dahi etkili bir şekilde rol oynar. Elbette sadece bilgiyi bilmek, elde etmek bir organizasyonu ayakta tutma açısından yeterli değildir. Eldeki bilgiyi planlı ve sistematik bir şekilde yönlendirebilmek ve sürekli bir şekilde yenilemek, paylaşmak vb. faaliyetlerde bulunmak gerekir.

 

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ YÖNETİMİ

Bilgi yönetimi, ekonomi ve iletişim teknolojilerinin gelişimlerini takiben ortaya çıkmıştır. Küresel rekabet gücünün hâkimiyet kurduğu piyasalarda bilgi yönetimindeki güç gösterisi ile dengeler değişmeye başlamıştır. Değişen dengeleri takip etmek isteyen ülkelerin politikalarını, bilgi gücüne göre ayarlamaya çalışmaları bunun sonucunda da işletme ortamlarının rekabetinin arttığı görülmüştür. Her türlü piyasa da aktif olarak seyrini koruyan bilgi yönetimi tıp ve sağlık kuruluşlarında da aktifliğini ortaya koymuştur.

Sağlık kurumlarında bilgi; işletme organizasyonları için stratejik bir kaynak olması sebebiyle vazgeçilemez olmuştur. Teknolojik gelişmelerin takibinde bilgi yoğun bir sistem meydana gelmiş ve bu durum sadece kurumları değil toplum içinde yaşayan bireyleri de etkisi altına almıştır. Toplum içinde kurum içinde bilgi yoğunluğu bir kültür oluşumuna ön ayak olmuştur. Bir bölgede bir kültürün oluşmaya başlaması rekabeti doğurduğundan bilgi endüstri çağı başlamıştır. Performansı geliştirmek için kullanılan bu süreçte tıp ve sağlık kurumlarının temelleri hasta bakım amacına dayanmaktadır. Bu amaca binaen kurumların hedefleri doğrultusunda misyon, vizyon ve amaçlara ulaşabilmesine paralel olarak enformasyon kaynaklarını en doğru şekilde kullanması ve bu süreci iyi bir stratejik plan doğrultusunda yönetebilmesine fayda sağlamaktadır. Enformasyon kaynak dediğimiz kaynaklar sağlık kurumları için bilgi akışını sağlayan araç ve gereçleri kapsamaktadır.

BİLGİNİN KULLANIMI

Bilgi yönetimi sanıldığının aksine kolay bir iş değildir. Her bilginin kullanılabilirliğinin olması, doğru bilginin doğru yerde kullanılması vb. süreçleri kapsamaktadır. Sağlık sektöründe bilgi yönetimi hasta odaklı olacağından bilgi yönetiminin önceliği, yönetici ve personelin bilgi yönetim ortamını benimseyebilmeleri olmaktadır. Kurumun sektörüne uygun bir süreç içinde hareket etmesi beklenir, sektörüne uygun olarak verilerin kullanımı ancak stratejik bir planla planlanır. Planların doğru işlemesi ve bu doğrultuda başarılı bir çıktı elde edilmesi ise ancak bilgi yöneticisinin başarısına bağlıdır.

Ayrıca bilgi yönetimi konusu oldukça derin ve detaylı bir konu olduğundan bu konu ile ilgilenenlerin konunun derinliğini bilmesi gerekir.

 

KAYNAKÇA

  1. TUNCAY, A. (2020).“Pandemi Döneminde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Ve Tıbbi Dokümanların Önemi”. Sağlık Yönetimi Dergisi, 2(1), 27-41.
  2. YEŞİLYURT, B. &KARAKUŞ, K. &GÜR, Ş. &EREN, T. (2019). “Çok Ölçümlü Karar Verme Yöntemleri ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Paket Programı Seçimi”. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-21.
  3. ASLAN, Ş. &AKARÇAY, D. &GÜZEL, Ş. &UYAR, S. (2015). “Sağlık Çalışanlarında Öğrenen Kültür, Bilgi Yönetim Tatmini Ve Görev Çeşitliliği”. Sağlık Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, Sayfa:1-9.
  4. ATILGAN, D. (2009). “Bilgi Yönetimi Kavramı ve Gelişimi”. Türk Kütüphaneciliği 23(1), 201-212.
  5. ALKAN, N. (2003). “Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi”. Bilgi Dünyası. 4(2). 122-145.

Diğer psikoloji yazılarımız; www.insancaakademi.com/category/psikoloji/

 

Benzer içerikler için İnstagram sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!