KARA FİLM NEDİR

1940 ve 1950 yıllarında Hollywood sinemasında ünlü bir akım olarak karşımıza çıkan kara film türü adını Fransız eleştirmen Nino Frank’tan almıştır. Bu akımda genellikle suç filmleri ön plandadır. Karakterlerin yaşadığı hayatı, işlediği suçları ve etrafında dönen illegal olayları beyaz perdeye aktarmıştır. Almanların sinemaya kattığı Alman dışavurumculuk akımından da ağır bir şekilde etkilenmiştir.

Hollywood içerisinde gündem de olduğu yıllarda karamsar havaya sahip filmler ortaya çıkaran bir sinema akımıdır. Genellikle şiddet, tutku ve sokaktaki yaşamı anlatır. Ve bu tür olayların üzerine giden filmlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hatta bu akımın ön planda olması nedeniyle birçok dedektif romanı da sinemaya uyarlanmıştır. Bu tür filmlere Malta Şahini (1941) ve Darağacımı Yükseğe Kur (1947) gibi filmler örnek gösterilebilir. Peki ya Alman dışavurumculuk akımı?

Alman Dışavurumculuk Akımı:

Birinci Dünya savaşı sonrası Almanya’da ortaya çıkan bu Alman akımı 1920 – 1930 yılları arasında kendini gösteren bir akım türüdür. Almanya’nın savaştan yenik ayrılması ve savaş sonrasındaki ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması sonucu, Alman sineması diğer Hollywood filmleriyle yarışma imkanlarını kaybetmiştir. Böyle bir durumda UFA stüdyosundaki sinemacıların kendine has özellikleriyle ortaya çıkardıkları bu akım, gerçek dışı ve absürt çekim teknikleriyle ön plana çıkmıştır.

Nazi Yükselişi Sonrası Hollywood’un Yeni Akımı:

Almanya’da bulunan bu yeni akım zaman içerisinde Nazilerin iktidara gelmesi ve Nazizm korkusuyla Hollywood’a doğru yönelen yönetmenlerin sayesinde Alman Dışavurumculuğu, Hollywood içerisinde bir başka akım olan Kara Film’i doğurmuştur. Bunun sonucunda yukarıda da bahsedildiği gibi Kara Film, Alman Dışavurumculuğundan etkilenmiştir. Ve Hollywood içerisinde yeni bir akımın doğmasına sebebiyet vermiştir. Bu akımın ortaya çıkmasıyla birlikte de hayatı sönük ve hayatını kaybetmiş insanların kahramanlaştırıldığı filmler ortaya çıkmıştır. Bu tür insanların kahramanlaştırılması ise o dönemlerde gangsterlerin sokaklara hakim olması dönemine denk gelir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrası insanların sıkıntılar çekmesi ve Soğuk savaş dönemiyle birlikte gelen Komünizm korkusunun ön plana çıkması gibi durumlar da Kara Filmin temelini oluşturmuştur.

 

Akımın Tarihe Karışması:

1940 ve 50’li yıllarda altın dönemini yaşayan bu akım, zaman içerisinde etkisini kaybetmiştir. Ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuştur. Ancak zaman içerisinde etkisini kaybeden bir akım türü. Fakat hala günümüzde bu akım türüne örnek gösterilecek filmler mevcuttur. Bu akıma günümüz şartlarında örnek filmlerden biri de Christopher Nolan’ın Akıl Defteridir