Türk Sinema Tarihinde İlk Dönem Türk topraklarına sinema Osmanlı Dönemi’nde azınlıkların öncülüğüyle girmiştir. İlk olarak ...

GÜZEŞTE “Güzeşte” kelime anlamıyla zaman bakımından geride kalan, geçmiş demektir. Şu an yazdığım her bir ...