SANAT ÜZERİNE Sanat, bir daha hiç yaşayamayacağını bilen insanların yarattığı güzelliktir. Zihnim de bu tanımlamayı ...

SANAT DİSİPLİNİNDE MİMESİS VE KATHARSİS KAVRAMI ÜZERİNE Etimolojik ( kökenbilim ) olarak incelediğimizde sanat; arapça ...