AŞK TANRIÇASI: AFRODİT Afrodit, Antik Yunan’da aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Bununla birlikte Roma mitolojisinde Venüs ...

TOPLUMSAL GÜZELLİK ALGILARI Güzellik nedir? Güzel kime denir? Hepimizin bu soruya vereceği farklı cevaplar vardır. ...

SANAT DİSİPLİNİNDE MİMESİS VE KATHARSİS KAVRAMI ÜZERİNE Etimolojik ( kökenbilim ) olarak incelediğimizde sanat; arapça ...