AŞK TANRIÇASI: Afrodit

AŞK TANRIÇASI: AFRODİT

Afrodit, Antik Yunan’da aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Bununla birlikte Roma mitolojisinde Venüs olarak bilinmektedir.

Afrodit ’in Doğumu

Afrodit’in doğumu üzerine birkaç efsane bulunmaktadır. Bunlardan birisi Homeros tanrıçanın, Dione ve Zeus birlikteliğinden olduğunu söylerken başka bir rivayete göre ise Kronos, kral olan babası Uranos’u devirirken bir orakla babasının cinsel organını kesmiştir ve organ denize düşer ardından köpüklenmeler olur bu köpüklenmelerin ardından doğar.

Kimi kaynaklarda bahsedilene göre tanrıça dalgaların köpüğünden çırılçıplak çıktıktan sonra bir deniztarağı kabuğuna binerek Kythera’ya gitmiştir. Ayrıca bu olay ile bağlantılı olarak Botticelli’nin Venüs’ün Doğuşu “The Birth of Venus” adlı tablosunda Afrodit bir deniz kabuğu içinde çıplak olarak resmedilmiştir.

Tasvirlerinde genellikle bir güvercin, elma, tarak, ayna, kuğu, deniz kabuğu, Mersin bitkisi ve gül vardır. Klasik heykel ve freskte genellikle çıplak olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca tanrıça bazen altın sıfatıyla da tasvir edilmektedir.

Evlilik ve Çocuk

Güzelliğinin tanrılar arasında savaşa yol açacağından korkuluyordu. Babası Zeus tarafından çirkin olarak görülen ve çirkin olduğu için tehdit oluşturmadığı düşünüldüğü için tanrı Hephaistos ile evlendirilmiştir. Hephaistos onun ilk ve tek evliliğidir. Fakat Afrodit onu savaş tanrısı olan Ares ile aldatmıştır. Ares ile olan birlikteliğinden Eros (aşk), Phobos(Korku), Harmonia (Uyum) ve Deimos(Dehşet) doğmuştur. Başka bir tanrı sevgilisi olan Hermes’ten ise Hermafrodit doğmuştur.

Güzelliği sebebiyle birçok tanrıyla birlikte olduğu gibi bazı ölümlülerle de birlikte olmuştur. Tanrıça Afrodit ile birlikte olan ölümlülerden Adonis ile olan birlikteliği oldukça bilinen ve ilgi çeken bir hikâyedir.

Afrodit ve Adonis

Afrodit Adonis’i görür görmez âşık olmuştur. Tabi Adonis de güzeller güzeli tanrıçaya âşık olmuştur. Tanrıça, onu saklaması için Persephone’ye verir. Persephone’nin de Adonis’e âşık olması üzerine iki tanrıça arasında kavga çıkar.

Bunun üzerine Zeus, Adonis ’in 6 ay Afrodit ile beraber olmasına geri kalan 6 ayda ise Persephone ile beraber olmasına karar verir. Ancak Adonis sadece Afrodit’i istiyordu. Bunun üzerine Persephone, Adonis’i öldürmesi için bir yabani domuz gönderir. Ve Adonis Afrodit’in kollarında ölür. Afrodit bu duruma çok üzülür ve Zeus’tan onu canlandırmasını ister.  Bunun üzerine Tanrılar Olympos Dağı’nda birleşerek Adonis’e can verir. Adonis Dünya’ya tekrar geldiğinde havalar ısınmış, çiçekler açmıştır. Bundan dolayı Adonis Bahar’ın temsilcisidir.

 

KAYNAKÇA

Mitolojisi, Y. (2021). Yunan Mitolojisinde Afrodit | Yunan Mitolojisi | Okur Yazarım. Retrieved 17 August 2021, form https://okuryazarim.com/yunan-mitolojisinde