MİTOLOJİ VE ÇAĞDAŞ SANAT Mitoloji nedir? Yunancada masal ya da hikâye anlamlarına gelen ‘mythos’ sözcüğü ...

 HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN HİKÂYE ANLAYIŞI Türk Edebiyatı’nın önemli, roman ve hikâye yazarlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ...

Marksizm Kavramı ve Tanzimat Döneminden Elli Kuşağına Değin Dış Gerçeklik ve Gerçeküstülük  Marksizm, hayatı yorumlamak ...