Kadim Güzellik Anlayışı: DEQ Güzellik insanlık var olduğundan beri gündemde olan bir kavramdır. Topluluklar arasında ...

Umut nedir? Umut, gelecekle ilgili olumlu düşünce ve beklentilere sahip olmaktır. Bir şeyin gerçekleşmesine yönelik ...