Toplum İçindeki “Biz” İçinde bulunduğumuz toplum, “kadın” üzerindeki söylemleri ile yeni bir kimlik yaratmaya çalışır. ...

İNSAN HAKLARI İnsan hakları, en temel manada insanın var olduğu andan itibaren sahip olduğu haklardır. ...