Mai ve Siyah Romanında Baba Tanzimat dönemi kapsamında yapılan araştırmalarda da üzerinde çokça durulan bir ...