Duygular Kuramının Karmaşık Denklemi Duygu, bir olay ya da olgular zincirinin insan doğasında meydana getirdiği ...