İletişim Diyagramı Ve Toksik İlişkiler Anatomisi İletişim Diyagramı Kişiler arasında aktarım sağlanarak meydana gelen duygu, ...

Duygular Kuramının Karmaşık Denklemi Duygu, bir olay ya da olgular zincirinin insan doğasında meydana getirdiği ...

Arabeskin Serüveni Halk müziği türlerinden olan arabesk müzik Türkiye’ye has bir müzik türüdür. Terminolojide Araplara ...

Ego Savaşları Ego, terminolojisi bakımından Latinceden geldiği bilinmektedir. Ben, benlik, bencillik olarak nitelendirilmekle birlikte; ego, ...

İNSANLIĞIN DEŞİFRESİ İnsan, duygu, düşünce ve konuşma yeteneğine sahip; evrenin bir bütün halinde kavrama yetisini ...

Anarşinin Yalın Hali Distopya Distopya Yunanca kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Üzerine birçok film, ...

Bir Tür En Hali Vakası  Türkçeden dilimize yerleşmiş ‘’en’’ kökeni yönünden üstünlük ya da aşırılık ...

KİTAP HIRSIZI FİLMİNE GENEL BAKIŞ Filmin Konusu: 2005 yılında Markus Zusak tarafından kaleme alınan kitap ...