Bir Tür En Hali Vakası  Türkçeden dilimize yerleşmiş ‘’en’’ kökeni yönünden üstünlük ya da aşırılık ...