Psikolojik Sermaye Psikolojik sermaye ile ilgili olarak kavramsal açıdan çok eski bir geçmişinin olduğunu söylemek ...

Umut nedir? Umut, gelecekle ilgili olumlu düşünce ve beklentilere sahip olmaktır. Bir şeyin gerçekleşmesine yönelik ...