Dijital Sanat ve Modern Sanat Kültürü

Modern Sanat Kültürü Dijitalizmin Doruklarında

  İnsanoğlu, geçmişten bugüne her alanda yaşanan modernleşmeye şahitlik etmiştir. Özellikle bir alan var ki o alanda yerini bulmuş, daha da derinleşmiştir. O alan sanat… dijital sanat

    Sanat, tarihin derin sayfalarına daldığımızda, modern toplumlarda kimlik kazanmadan evvelki geleneksel toplumdaki haliyle dört duvara hapsolmuştu. Saraylara… Bugün dahi rüyaları süsleyen o saraylar, şatolar en nihayetinde birer dört duvar ve sanat o dört duvara kıstırılamayacak kadar özgür bir ruhun temsilcisi, sınırlandırılamayacak kadar da derindir. Öyle ki bugün modernleşme ile özgürlük alanını genişletmiş, artık yaygın bir etkinlik sahasına kavuşabilmiştir. Böyle bir dönüşüm elbette her alanda köklü ve uzun soluklu bir değişimle mümkün kılmıştır kendini.

Estetik yargılarımız, beğenilerimiz, değer algılarımız gibi sayılası birçok öğrenilmiş sınırların zaman içinde yaşanan aşınma sonucu sanattaki değişime etkisi olmuştur.

Diyebiliyoruz ki, sosyal inşa süreçlerinin sonucunda öznelerin katılımıyla yeni inşasını kura kura Modern Sanat yerini almıştır.

   Modern sanat, sınır tanımamakla çağdaş dünyanın getirisi teknolojiyle buluşmuştur. Sanat üretiminde teknoloji sadece bir araç olmaktan çok öte sanatın ortamı, sanatın medyası haline gelmiştir. Modernleşme ile kazandığı özgür alanına teknolojiyi de alarak sınırlandırılamaz bir ivme kazanmıştır. Öyle ki, teknoloji ile ifade edilebilirliği kolaylaştıran, renklendiren ve vazgeçilemez hala gelmiştir. Müthiş bir yayılım söz konusu ki, şuan sanat mesleki formatta bir dal ise ve kalan diğer mesleklerde o dallardan biri ise sanat tümünü kapsayıcı görev üstlenmeye başlamıştır.

   Sanatın ve teknolojinin buluştuğu bu eşsiz format teknolojinin eseri diyebiliyor ve ekliyoruz ezberlerin ötesine geçen, estetik kaygıları alaşağı eden, farklı pencereleri aralayan bu yeni format sergileri ile birçok meslekleri aynı çatıda çalıştırmış ve izleyiciyi büyülemiştir. Bugün birçok insanın bildiği ‘Dijital Devrim’ sergisi sanat ve teknolojinin buluştuğu o eşsiz ortam bu bağlamda verilebilecek en iyi örnektir. Dijital Devrim sergisinde mimarları, film yardımcılarını, tasarımcıları, müzisyenleri, oyun geliştiricileri gibi birçok mesleğin ortak çalışmasına şahitlik edilmiştir.

Sergi; yapay zekanın, 3D yazıcıların ve giyilebilir teknolojilerin sadece rutin hayatların bir parçası değil sanatın da nasıl beslendiğinin bir örneği olmuştur. DIY(Kendin Yap) kültürü, kreatif kodlama, dijital topluluklar, zenginleştirilmiş gerçeklik ile sunduğu ip uçlarında bugün gelecekte olası karşılaşılabilecek önemli detaylar vermesiyle büyülemeye devam etmiştir.

   Sonsuz bir son, nefes kesen uzun soluklu bir yolculuk…

 

http://207.154.194.140/category/sanat/

KAYNAKÇA

ATAN., UÇAN., (2015), Dijital Sanat Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

ÇOKOKUMUŞ., (2012), Dijital Ortamda Kültür Ve Sanat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

KÜÇÜKSUBAŞI, B. (2009). Çağdaş Toplumda Sanat Müzesinin Rolü.

ÖZKAN, D., (2012), Modern Sanatların Gelişiminde Modern Sanat Kurumlarının Rolü ve Kurumsal Refleksivite, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24:137-167.