MİTOLOJİ VE ÇAĞDAŞ SANAT Mitoloji nedir? Yunancada masal ya da hikâye anlamlarına gelen ‘mythos’ sözcüğü ...

Dünyanın Merkezini Oluşturan Halk: Çin Kronolojik bir araştırmayla Yakındoğu’daki uygarlıkların Uzakoğu’daki uygarlıklara göre daha erken ...

MÜZİK VE FELSEFE Müzik insanlığın en eski estetik hazlarından biridir. Kimi zaman bir kuşun sesi ...

Dil Anlatabilme sanatının ilk yaratısı dildir. Bir dilin oluşumu etrafındaki ortama bağlıdır. Birçok tarihçi günümüzde ...

SANAT ÜZERİNE Sanat, bir daha hiç yaşayamayacağını bilen insanların yarattığı güzelliktir. Zihnim de bu tanımlamayı ...

  İtalyan kökenli olan “Sfumato” kelimesi tam anlamıyla Türkçe de “duman gibi kaybolmak” anlamına gelmektedir. ...

Rönesans Dönemi’nde Sanat Rönesans; Fransa, Venedik, İngiltere, Portekiz, Hollanda gibi büyük kent ya da metropol ...

Romanın Konusuna Kısa Bir Bakış Dorian Gray’in Portresi, içimizden geçen bir dileği, önünü arkasını düşünmeden ...

Folies-Bergère’de Bir İçki Daha ilk bakışta sizi içine çekecek tablolar vardır. Size, siz kendisinin bir ...

SANAT DİSİPLİNİNDE MİMESİS VE KATHARSİS KAVRAMI ÜZERİNE Etimolojik ( kökenbilim ) olarak incelediğimizde sanat; arapça ...