MİTOLOJİ VE ÇAĞDAŞ SANAT Mitoloji nedir? Yunancada masal ya da hikâye anlamlarına gelen ‘mythos’ sözcüğü ...

25 Kasım: Kelebekler’in Günü   Bundan tam 40 yıl önce Kolombiya’da gerçekleştirilen Latin Amerikalı ve ...

Yaşamı Üzerine  Simone de Beauvoir, 1908 yılında Paris’te doğmuştur. Ateist babası ile aşırı Katolik olan ...

Donna Haraway ve Siborg Manifesto Donna Haraway, toplumsal cinsiyetin nasıl şekillendiğini araştırmak üzere bilimden uzaklaşıp ...

Feminist Psikoloji Nedir ve Nelere Değinir? Psikoloji her ne kadar genç bir bilim dalı olsa ...