BİT ARTIK 2021: KOMEDİ İNCELEMESİ Death to 2021 (Bit Artık 2021)  film ilk olarak 27 ...

Bir Tür En Hali Vakası  Türkçeden dilimize yerleşmiş ‘’en’’ kökeni yönünden üstünlük ya da aşırılık ...