Zamanın Oku

Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken zamanın ölçümüdür. Zaman, birimi saniye olan ve Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 periyoduna karşılık gelen süredir. Bu tanımlama bizimi birim bazlı olarak sıkıştırıyor 1 saniyelik bir periyotta hareket, hız, ivme, atom altı ölçekteki hareketlere  kadar tüm büyüklükleri aynı birimle ifade ediyoruz. Zamanın oku

Zamanın Oku Neden Geri Dönmez?

Burada önemli olan nokta zamanın asla geriye doğru hareket etmemesidir. Çünkü mikroskobik aleme indiğimizde atom altı ölçekte yapılan tahminler zamanın ters yöndeki hareketinin kuralları etkilemeyeceğini ifade ediyor. Zamanda geriye –negatif doğrultuda- doğru hareket eden bir atomun yine aynı kurallara sadık kalacağını söyleyebiliriz. Aynı etkinin daha büyük nesneler için ne kadar doğru olduğu henüz netlik kazanmış değil. Bunun sebebi hâlâ tartışıla gelmiş bir soru olması.

Bu sorunun cevabı üzerindeki tartışmalarda artık en çok kabul gören kuram, entropidir.

ENTROPİ

Entropi, bir sistemin sahip olduğu termodinamik bir büyüklüktür. Bir sistemin sahip olduğu ısı ile kazandığı mekanik olarak iş yapamayacak olan enerjisini göstermek için kullanılır. Birçok bilim adamı için entropi kaos ile özdeşleşmiştir. Entropi kuramı, temel olarak bir sistemde anlık entropinin zamana bağıl olarak arttığını söylüyor. “S” ile gösterilir. (A) Eşitliği ile ifade edilir. Entropinin zamana bağlı olarak sürekli arttığını söylemek evrende var olan tüm akışın geçmişten daha düzensiz bir duruma gideceğini belirten entropi uzun bir süre tartışılmaya devam edecek. Zamanın oku

(A)

   Zamanın oku ile ilgili birçok farklı şey söylenebilir ve fikir üretilebilir. Bu kısımda sormamız gereken zamanın neden tek yönde hareket ettiği değil, zamanın ne olduğu belki de. Zaman kavramını hareket üzerinden tanımlıyor olduğumuzdan, evrendeki her nesneyi durağan konuma indirgediğinizde zamanın oku da zamanla birlikte yok olurdu.  Zaman, fizik dünyasında yıllar içinde en çok tartışılan konu olmuştu. Ne  olduğu bir yana, nasıl ölçüleceği hakkında tartışmalar devam ederken Einstein ile beraber sabit olmayan bir zaman matematiği işleri daha da karıştırdı. Zamanın dediğimizde bir sabit hareketlinin devinim sayısından bahsediyoruz. Bu hareketlinin hareket sayısını zaman için bir ölçü birimi olarak kabul ediyoruz.

   Zaman kavramı insan zihni için bu kadar önemli yapan şey, Einstein’ın tanımıyla gerçekten göreli olması. Belki de tartışmamız gereken, zamanın okunun ivmesinin olması. Zaman bazen hızlı bazen yavaş hareket ediyorken tüm saatler gün sonunda aynı anda 12 oluyor. Zamanın oku neden geri gitmiyor sorusunu tartışırken bununla beraber zamanın okunun gerçekten hareket edip etmediğini de eklemeliyiz. Zamanın oku

Muhammet Furkan Dolgun
İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde okuyan, okumayı, yazmayı ve felsefeyi seven bir gezgin.