Bağlanma Stilleri – Peki Sen Nasıl Bağlandın?

Peki Sen Nasıl Bağlandın?

Bağlanma, hayatın ilk dönemlerinde çocuk ile bakım veren arasında meydana gelen ilişkidir. Bağlanma ilişkisi bireyin gelecek hayatını yoğun olarak etkileyerek şekillendirir. Bebeklik döneminde her çocuğun en az bir bakım veren ile sıcak ve kesilmeyen bir ilişkiye ihtiyacı vardır. Çocuğun bakım vereni ile yakın olması onun hayata tutunmasına yardımcı olur. Çocuk evrimi gereği kendi kendini hayata bağlayacak bir yapı ile dünyaya gelmemiştir. Bu sebeptendir ki çocuk bakım verenine her zaman yakın olmak ister. Ortam karanlık, soğuk olduğunda ya da çocuğun karnı aç olduğunda bu ihtiyaç daha da artar. Bağlanma Stilleri

Farklı Bağlanma Stilleri Nasıl Oluşur?

Bebeklerin, çocukların ihtiyaçları büyük oranda benzer ve sabittir. Fakat her ebeveynin bu ihtiyaçlara cevap verme tutumları farklıdır. Bağlanma stillerinde meydana gelen farklılıklar buradan temel alır.

İhtiyaçlar Konusunda Dikkat Edilecek 3 Önemli Nokta

İhtiyacı duyun, ihtiyacın ne olduğunu anlayın, ihtiyaca hemen karşılık verin. Bağlanma stillerini şekillendiren en önemli faktörlerden biri de ihtiyaca nasıl cevap verildiğidir.  İhtiyaçların karşılanmasına bağlı olarak ortaya çıkan bağlanma stilleri şöyledir;  ebeveyn bu 3 noktayı tutarlı olarak yerine getiriyorsa güvenli bağlanma meydana gelir. Ebeveyn bu 3 noktayı bir gün yerine getiriyor bir gün getirmiyorsa, bir ilgili bir ilgisiz tavırlar sergiliyorsa kaygılı bağlanma meydana gelir. Ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarını önemsemediği, çocuğa genellikle kızgın ve reddedici bir tavırla yaklaştığı ilişki bicilerinde genellikle kaçıngan bağlanma meydana gelir. Bağlanma Stilleri

Çocuk, Bakım Veren ve Bir Yabancı Aynı Odada

Yapılan en ünlü bağlanma deneyince olaylar şöyle gerçekleşir; çocuk, bakım veren ve bir yabancı oyuncakların olduğu bir odaya girer. Çocuk oyuncaklarla oynamaya başlar. Bir zaman anne çocuğa fark ettirmeden odadan ayrılır. Çocuk ile yabancı odada baş başa kalır.  Annenin odadan çıktığını fark edince;

  • Güvenli bağlanan çocuk ağlamaya başlar. Anne yeniden odaya girince annenin kendisine sarılmasına izin verir ve sakinleşir.
  • Kaygılı bağlanan çocuk ağlamaya başlar. Anne odaya girince annenin sarılmasına izin verir. Hemen ardından onu iter. Vurma, itme gibi davranışlar gösterir. Sakinleşmesi zordur.
  • Kaçıngan bağlanan çocuk anne odaya girince herhangi bir tepki göstermez. Dışarıdan normal görünür ama oldukça kaygılıdır. Anneyle pek ilgilenmez genellikle yere yatar. Anneden almadığı teması yerden alıyor gibidir. Bebek aktif olarak bakım verenden uzaklaşır.

Bağlanma stillerini belirlemek amacıyla yapılan bu deney bize bu konu hakkında pek çok bilgi verir. Fakat unutulmamalıdır ki bu deney tekrar yapıldığında sonuçlar farklılıklar gösterebilir.