PARAZİT ÜZERİNE

PARAZİT ÜZERİNE

PARAZİT VE MÜKEMMELLİK

Terminolojide asalak, radyo ve benzeri aygıtların alıcılarına karışan cızırtı olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda parazit yaşamı benimsek ve o yaşama uyum sağlamak olarak nitelendirilmektedir. Öte yandan bu durum kişiler üzerinde değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle herhangi bir olayda sorun çıkaran kimse olarak ifade edilebilmektedir.

Mükemmellik kavramı, bu örüntüde hiçbir konuda eksiği olmayan, kusursuz ve çok yetkin olarak tabir edilmektedir.

MÜKEMMEL PARAZİT

Mükemmel parazit klasiği bireyin kendi evreninde meydana getirdiği mükemmellik tablosunu harekete geçiren eylem olarak kurgulanmaktadır. Aynı zamanda bireyin yönettiği kişisel algoritma mükemmellik faktörünün tüm hücrelere yayılarak toplumsal hiyerarşi baskısını kurcalamaktır. En kalıplarının taştığı sözde ‘’ben’’ ve ‘’bilmek’’ figürünün iki önemli çizgisi haline gelmektedir. Bu olgu kişiler üzerinde fikir anestezi uygulayarak ayrıştırılmaktadır.

Özellikle mükemmel kişilik sentezleyen kişinin bilinçaltında yer alan benlik olgusu ‘’tatmin olma ve fark edilme’’ zorunluluğu ile paralellik göstermektedir. Çevresel ve sonradan edinilen bu kişilik, üstünlük yarışına adeta bir maraton koşucusu görevini üstlenmektedir. Nitekim bu tutum oluşan yargılar üzerinde pekiştirildiğinde bu kişiliklerin yoğun bir güvensizlik ve düşük bir benlik saygısına sahip oldukları görülmektedir.

MÜKEMMEL PARAZİTE KARŞI

Peki, mükemmel parazit kişilerinin üzerinde bağışıklık kazanmanın formülü nedir?

Öncelikle her birey kendi hikayesinin ana karakteridir. Dolayısıyla günlük hayatta yaşanılan her bir duygunun anagramı da insan tabiatına özgü tutumlar ile pekiştirilmektedir. Bu kapsamda mükemmelliğin grafiği insan tabiatında bir çelişki olarak doğduğu ileri sürüle bilmektedir. Ancak bu olgunun yarattığı sancılı süreç bireyin ‘’ben’’ ve ‘’bilmek’’ çizgisinde yer almaktadır. Bu iki önemli çizgiye yer vermeden, öz saygı ve özveri ile bu tutumu yakalayabilmektedir. Böylelikle kişiler üzerinde üstün-mükemmel kompleksi sentezlemektedir. Aynı zamanda da kişilere karşılık hoşgörü, özveri ve kolektif fikir yaklaşımı bu bilincin giderek sönmesine yol açacaktır.

 

Herkesin her şeyi bildiği ve duygu sarhoşluğu yaşadığı dünyada bilmek için uğraşmayın sadece insanları anlamaya çalışın… Çünkü en muhteşem hikâyeler birbirini görmezden gelmeyen ve bir arada bulunan insanlarla ortaya çıkmaktadır. Öyle ki kolektif bir fikir coğrafyasını paylaşan insanlarla her daim yeni serüvenlere açılacaktır.

 

İnsanca akademi youtube hesabında gezinerek yeni hikayeler keşfedebilirsiniz.

 

Bu yazı, İnsanca Akademi Editör Ekibi’nden Mine Güven tarafından düzenlenmiştir.