Beden Algısı Nedir Neleri Kapsar?

Aynaya baktığınızda neler görüyorsunuz? Kendinizi yorumlamaya mı girişiyorsunuz, bu yorumlar ne yönde ya da olduğu gibi kabul edip hayatınıza devam mı ediyorsunuz? Beden Algısı

Bedenimizi tanımlarken yaptığımız yorumlar beden algımızın temelini oluşturur. Bu tanımların pozitif ya da negatif yönde olması beden algımızın ne şekilde geliştiği ile ilgili bize ipuçları verir. Yani aynada gördüğümüz değil, aynada gördüğümüze bakış açımızı temel alır.

Bedenimizi beğensek de beğenmesek de olduğu gibi kabul etmek onunla sağlıklı bir ilişki içinde olduğumuzu gösterir. ‘Beden olumlama’ yapabilmemiz için bize gereken vücudumuzu her yönüyle sevmek gibi algılansa da durum tam olarak böyle değildir. Bedenimizle barışmamız için bize gerekli olan bedenimizi tam bir kabuldür, sevdiğimiz ve sevmediğimiz yanlarıyla kabul ederek kendimizi acımasızca eleştirmemek.. Beden Algısı

Araştırmalara göre beden algısının bozulmasının pek çok sebebi vardır. Aile, sosyal çevre, medya…

Beden algımız negatif yönde ise ve bunun yanında kendimizi suçlamaya başladıysak beden algımızda çarpıklık olması muhtemeldir

Çarpık beden algısının en önemli sonuçlarından biri ortaya çıkabilecek beden dismorfik bozukluktur. Bu konuya birazdan geleceğiz…

Beden Algısının Önemi

Beden algısının yoğunluklu bir biçimde bozulmaya başladığı dönemler ergenliğe girişte başlar. Kimlik karmaşasıyla beraber kendimizle olan bu savaşımız gelişimimizle ilgili duraklamaya ya da gerilemeye yol açabilir. Bu süreçte kendimizi acımasızca yargılamak benlik saygısında ve öz sevgide düşüşe yol açar. Tüm bunlara ne kadar izin verirsek hayatımızda etkili olmaları o kadar kolay olacaktır.

Beden Algısı ve Yeme Bozuklukları

Beden algısının bozulmasıyla ortaya çıkan yeme bozuklukları da bu sürecin en önemli sonuçlarındandır. Son 100 yılda önemli bir biçimde artışa geçen yeme bozuklukları ciddiye alınması gereken nevrotik rahatsızlıklardır. Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu yeme bozukluklarının en yaygın olanlarıdır. Yeme bozukluklarının depresyon ve şizofreniye oranla ölüm oranlarının daha yüksek olduğu araştırmalarla kayda geçmiştir.

Özellikle lise döneminde bozulmaya başlayan beden algısının yeme bozukluklarına evrilmeden yakın çevre tarafından fark edilmesi çok önemlidir.

Beden Dismorfik Bozukluk Nedir?

Beden algısının bozulmasında yeme bozukluklarının ortaya çıktığından bahsetmiştik. Beden dismorfik bozukluk yeme bozukluğu yaşayan bireylerde kilo takıntısıyla beraber ortaya çıkabileceği gibi vücudun tamamen farklı bölgelerinde takıntılarla da ortaya çıkar. Soluk ten, kızarıklıklar, şişlik, yüzde herhangi bir asimetri, burun şeklinden rahatsızlık, genital organların büyüklüğünden yakınma vb. vücudun herhangi bir yerinden bir rahatsızlık olarak ortaya çıkabilir. Beden dismorfik bozukluğa sahip bireylerde tüm bu yakınmalar kendini bir utanma ve aşağı görme olarak dile gün yüzüne çıkar. Duydukları rahatsızlıklarla ilgili kendilerini ya da ailelerini suçlamaları sık görünen bir durumdur.

Beden dismorfik bozukluk genelde kendini çok sık inceleme şeklinde ortaya çıkmaya başlar. Beden dismorfik bozukluğu herhangi birinin bedeniyle ilgili yaşayabileceği bir sorundan ayırt eden en önemli nokta bu hastalığı geliştiren bireylerde bu hoşnutsuzluk hissi takıntılı bir hale gelir ve günlük hayatı, sosyal ilişkileri etkilemeye başlar. Araştırmalara göre bu durum sosyal fobi geliştirmeyle paralellik izler, bireyler oldukları halleriyle gerekmedikçe dışarı çıkmaktan kaçınırlar.

Bir kısmı estetik ameliyat olmaya meyillidir. Ameliyat olanların ise bu süreçte kendileriyle olan memnuniyetsizliklerin kısa bir süreliğine düzeldiği ya da neredeyse hiç düzelmediği ortaya konmuştur.

(Perihan Çam Ray, 2012) (Aşkın, 2019)

Kaynakça

Aşkın, R. (2019, 11 13). Beden Algısı Bozukluğu (Vücut dismorfik bozukluğu) : Hayali çirkinlik hastalığı. Rüstem Aşkın: http://rustemaskin.com/beden-algisi-bozuklugu/ adresinden alınmıştır

Perihan Çam Ray, M. E. (2012). Beden Dismorfik Bozukluğu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.