Galileo Galilei Kimdir?

Bilimin Babası Galileo Galilei Kimdir?

Galileo Galilei, rönesans döneminin en önde gelen bilim adamlarından biridir. Galileo’nun çok yönlü bir bilim adamı olduğunu söyleyebiliriz. Astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi olarak bilinir. 1564 yılında İtalya’nın Pisa kentinde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini Floransa’da almıştır. İlerleyen yıllarda Pisa Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Ayrıca bu üniversitede matematik profesörü olarak görev yapmıştır. Galileo, iyi derecede Yunanca ve Latince bilmekteydi. Bilim dünyasındaysa büyük başarılar elde etmiştir. Bilimin babası, modern fiziğin babası gibi pek çok ünvana sahiptir.

Galileo ve Çalışma Alanları

Astronomi

Galileo, Hollandalı gözlük imalatçısı Hans Lippershey’ın icat ettiği teleskopu daha da geliştirmiştir. Padua’da inşa ettiği kendi teleskopuyla iise çok sayıda gözlem yapmıştır. Ay yüzeyindeki kraterleri, Güneş üzerinde hareket eden noktaları, Jüpiter’in etrafında dönmekte olan dört ayı, Venüs’ün geçirmiş olduğu aşamaları incelemiştir. Ayrıca Samanyolu’ndaki birçok sayıda yıldızı da keşfetmiştir. Galileo, bu gözlemlerinin neticesini “Yıldızların Elçisi” adlı eserinde anlatmıştır.

Fizik

Galileo’nun en büyük katkısı fizik alanında olmuştur. Çünkü onun bu alandaki bilimsel çalışmaları modern fiziğin kurulmasını sağlamıştır. Doğadaki devinimin her türüne ilişkin geçerli yasaları formüle etmiş ve cisimlerin serbest düşme, serbest salınım, sarkaç yasalarını bulmuştur (Russel, Batı Felsefesi 2, 2000, s. 281). Dahası Galileo, ivmeyi ilk bulan kişidir. İvme, hareket eden cisimlerin kısa zaman içerisinde, hızlarında oluşan değişmenin bu zamana oranı olarak tanımlanmaktadır.

Galileo, tüy ve yaprak gibi cisimlerin yere daha yavaş düşmesinin sebebinin, geniş yüzeylerin hava ile sürtüşmesi olduğunu göstermiştir. Havasız bir ortamda bütün cisimlerin yere aynı hızda düşeceğini iddia etmiştir. Fakat o dönemde Galileo bu iddialarını destekleyecek nitelikte deneyler yapmaya imkan bulamamıştır. Ancak gelecekte onun söyleminin doğru olduğu ispatlanmıştır.

Matematik

Galileo’nun keşiflerindeki en büyük yardımcısı ise doğanın basitliği ilkesi olmuştur. Ona göre evren, matematik diliyle yazılmıştır. Harfler üçgenler, daireler ve diğer geometrik şekillerden oluşmaktadır. Galileo’nun yöntemi aynı zamanda matematik-fizik yöntem olarak da ifade edilmektedir. Galileo’nun çalışmaları neticesinde doğanın gizemlerinin ancak matematikten yararlanılan bir gözlem ve deney yöntemiyle çözümlenebileceği düşüncesi güç kazanmıştır. Onun geliştirmiş olduğu yöntem anlayışı ve bilim dünyasına yapmış olduğu katkılarla Aristoteles fiziği tamamıyla devre dışı kalmıştır. Bu sayede de modern fiziğin kuruluşundaki ilk adım atılmıştır. Modern bilimin bu günkü başarılarına götüren yolda Galileo Galilei’nin katkıları oldukça fazladır.

 

Bu yazı İnsanca Akademi editör ekibinden Simge Güney tarafından düzenlenmiştir.

Benzer içerikler için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.