Maria Curie: Bilim İçin Bir Yaşam

Sıradışı Biri Maria Curie

İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.” sözünün sahibi Madam Curie, fikirleri ve buluşlarıyla bu sözünü karşılar nitelikte bir yaşam geçirmiş. Kendi döneminde  bilim dünyasında erkek egemenliği olmasına rağmen bu egemenliği kıran belki de tek kadın âlimdi. Peki kimdir Madam Curie?

Bilime Adanmış Bir Hayat

 Gerçek adı Maria Skolodowska olan ve Polonya’da doğan Marie Curie’nin annesi yatılı okulun yöneticisi, babası ise  matematik öğretmeniymiş aynı zamanda bilim ile çok ilgili biriymiş. Bilim ile tanışmasında babasının  etkisi oldukça fazla olmuş. Marie’nın  yaşadığı dönemde Çarlık Rusya yönetimi altındaki Polonya’da ne yazık ki kız çocuklarının bilimsel alanlarda eğitim almasına olanak yokmuş. Bu durum bilme tutkun Marie’yi  vazgeçirememiş. Ablası ile bir dayanışma içine girmişler. İlk olarak  Fransa’ya okumak için ablası gitmiş Marie ise çalışarak ablasına destek olmuş. Ardından da ablası aynı özveri ile Marie’ye destek olup Fransa’da okumasını sağlamış. Marie Paris’te aldığı eğitim ve yaptığı çalışmalar sonucunda ilk kadın profesör unvanını almış. 1903 yılında Nobel fizik ödülüne layık görülmüştür. 1911 yılındaysa ikinci Nobel’i olan  Nobel kimya ödülünü kazanmıştır. Daha sonraları birçok ödül ve madalyalar kazanmıştır.

Maria okulundan mezun olduktan sonra piezoelektiriği keşfeden Pierre Curie ile tanışır. Hem hayat hem bir çalışma arkadaşı olmuşlar. Evlendikten sonra Maria Skolodowska artık Maria Curie olmuş ve artık bilinen ismini almıştır.

İlklerin Kadını Maria Curie

 Maria Curie  doktora konusu olarak “Becquerel ışımını”  seçti bu ışını ilk başlarda Henry Becquerel duyurmuştur. Daha sonraları ‘Radyoaktivite’  olarak adlandırılmıştır. Bu konu üzerinde araştırmalar yapan Curie Toryum elementi de de aynı ışınların olduğunu keşfetmiştir. Uzun süren araştırmalarının Polonyum elementini bulmuştur. Bu elementin adı Madam Curie’ nin ana vatanı Polanya anısına konmuştur.

Sorbonne Üniversitesi’ bin ilk kadın profesörü olan Madam Curie aynı zamanda 2 kez Nobel ödüllü alan ilk kadın olma unvanına sahiptir. 1914 yılında Paris Üniversitesi’nde bulunan Radyum Enstitüsü’nün ilk müdiresi olmuştur. Çalışmalarına tüm yaşamı boyunca devam etmiştir. Vefat ettiğinde 67 yaşındaydı maruz kaldığı aşırı radyasyon nedeniyle öldüğü düşünülmekteydi. Bugün halen Maria Curie’nin not defteri incelenirken özel giysiler giyilmekte ve çeşitli önlemler alınmakta ve kurşun kaplı bir bölmede saklanmaktadır.

 

Bu yazı, İnsanca Akademi editörlerinden Ayşenur Altun tarafından düzenlenmiştir.

Yeni hikâyeler keşfetmek için You Tube hesabımızda gezinebilirsiniz.