İş Tatmini Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Birçoğumuz mezun olup heyecanla iş aramış ve sevdiğimiz, istediğimiz işe girmek için uğraşmışızdır. Peki, tüm bu çabalar meyvesini verip çalışma hayatına girdikten sonra karşılaştığımız şeyler yıllarca okuduğumuza ve heyecanla iş aradığımıza değmiş midir?

Biz İş Yerindeki Mutluluğumuz İçin Neler Yapabiliriz?

Bu sorunun cevabı muhtemelen hepimiz için farklıdır. Bugün tam olarak bu sorunun cevabını oluşturan “ iş tatmini ” terimini sıklıkla duymaktayız. İş tatmini, çalışanların bireysel ve örgütsel faktörlerden etkilenerek iş ve iş ile ilgili deneyimlerine karşı duydukları olumlu duygusal durum, memnuniyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz iş kanununa göre bir çalışan aylık 225 saat çalışabilmektedir. Bu da hayatının üçte birini işte geçirdiği anlamına gelir. Elbette hayatımızın bu kadar önemli bir kısmındaki memnuniyetimizin hayatımızın geri kalan kısımlarını da etkilemesi kaçınılmazdır.

İş Tatmini Nelerden Etkilenir?

Kişinin iş tatmin düzeyi daha bahsettiğimiz gibi bireysel ve örgütsel faktörlerden etkilenmektedir. Bireysel faktörler, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, kişilik, zekâ gibi özelliklerden oluşurken örgütsel faktörler, işin niteliği, ücreti, iletişim, eğitim ve gelişim imkânları, rekabet, örgüt kültürü gibi özelliklerden oluşmaktadır. Organizasyonlar son zamanlarda iş tatminini arttırma üzerine çalışmalara oldukça önem vermeye başladı. Bunun en önemli sebebi, iş tatmininin iş yerindeki olumlu davranışları, bağlılığı ve performansı arttırırken olumsuz ve istenmeyen davranışları azaltmasıdır.

Bizler neler yapabiliriz?

Organizasyonlar örgütsel faktörleri iyileştirmeye ve geliştirmeye çaba harcayadursunlar bizler kendi iyi olma halimizi ve memnuniyetimizi düşünmeliyiz.Çünkü tatmin olduğumuz bir işte çalışmanın sağlığımız ve mutluluğumuz üzerindeki etkisi çok fazladır. İş tatminin yaşam tatminini etkilediğini gösteren birçok araştırma bulunmaktadır. Hayattan aldığımız zevki, mutluluğu, tatmini etkileyen iş tatmini konusunu geri plana atmamalı ve kendimiz için yapabileceklerimizi düşünerek hareket etmeliyiz. Bu sebeple sizin için aşağıda iş tatminimizi arttırmada faydalı olabilecek öneriyer almaktadır.

  1. Hepimiz yaşamımızı sürdürmek için çalışmak zorundayız ve bazen istemediğimiz işlerde çalışmak durumuna kalabiliriz. Kişisel bazı çizgilerimiz ve prensiplerimiz varsa bunlardan sırf maddiyat için ödün vermenin bizi çok kısa zamanda tükenmeye götürebileceğini göz önünde bulundurmalıyız.
  2. Çalışma ortamımızda iletişim konusu iş arkadaşlarımızla, yöneticimizle bizi mutsuz eden veya olumsuz etkileyen bir problem olabilir. Bu sorunun farkındaysak kızmak, öfkelenmek, üzülmek dışında bir şeyler yaparak,aksiyon alarak iletişimi güçlendiren taraf biz olabiliriz
  3. Hayat boyu öğrenme son zamanların en önemli kişisel becerileri arasında sayılmaktadır. İşimizle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek ve organizasyon içerisinde gerektiğinde bu bilgileri kullanabilmek hem içsel motivasyonumuzu hem de organizasyondaki saygınlığımızı güçlendirecektir.
  4. Çalıştığımız dönemde imkânlarımızın el verdiği ölçüde kendimize ödüller verebiliriz; bir projeyi başarıyla bitirdiğimizde arkadaşlarımızla bir akşam yemeğine çıkarak moralimizi yükseltecek, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak eylemlerde bulunabiliriz. Bu bazen kendimize bir çikolata almak kadar küçük ödül bile olabilir.

 

Kaynakça

Locke, E. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In M.D. Dunnette (Ed), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 1, 1297-1349, Chicago: Rand McNally.

Rice, R. W., Near, J. P., & Hunt, R. G. (1980). The Job-Satisfaction/Life-Satisfaction Relationship: A Review of Empirical Research. Basic and Applied Social Psychology1(1), 37-64.

Akıncı, Zeki. (2002). “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 2 (4): 1-25.

Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve ÖzelSektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı ÖzelliklerininBelirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14), 1-16.

 

Diğer psikoloji yazılarımız; www.insancaakademi.com/category/psikoloji/

 

Benzer içerikler için İnstagram sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!