İş Verimliliği ni Artırmada Yapay Zekâ

Çalışanların İyilik Hallerine Bağlı Performanslarını Artırmada Yapay Zekâ

Günlük hayatta birçok stres faktörüyle karşılıyoruz. Kaygı seviyemizin artması için ekonomik, ailevi, bireysel gibi say say bitmeyecek kadar neden mevcut. Bunların yol açtığı olumsuz duygu durumu bazen kendiliğinden uzaklaşırken bazen de kalmakta ısrar ederek iyilik hallerimizi zedeliyor. Öyle ki bazen tüm bedenimizi ve ruhumuzu sararak işlevselliğimizi bozuyor. Tam böyle bir durumda bir çalışanın iş verimliliği ‘nin düşmesi kaçınılmaz hale geliyor.

Peki işveren ne yapabilir ki?

İnsan kaynakları çalışanının her ihtiyacını dikkate alarak tam potansiyelini gösterebileceği çalışma ortamını sağlamakla yükümlüdür. Her çalışan birbirinden daha farklı alanlara yatkın olabilir. Bu da her çalışanın, yöneltilmesi gereken alanının özenle seçilmesi gerektiğini gösteriyor. Bir diğer önemli nokta da çalışanlarda giderilmesi gereken zayıflıkların farklı olduğunu ortaya koyuyor. Tam potansiyeli gösterebilmek kişisel faktörlerden de etkileniyor. İş hayatı için özel hayatı düzenlemeye çalışmak elbette ki bir görev değildir. İnsan kaynakları buranın işe bağlı ve işe etki eden kısmına müdahale edebilir.

İşin Yapay Zekâ Kısmı Nerede?

Yapay zekânın iş dünyasında yaygın kullanıldığı bu dönemde psikolojik destek için dijitalleşmiş yöntemlerin kullanılmasının yeterli olduğunu desteklemiyorum. Yapay zekâ içeren bu yöntemler sadece kısa vadeli çözümler getirebilir .Günümüz dünyasında da gerekli olan olgulardan biri kısa vadeli çözümler.

Sorunlara sonuç odaklı öneriler getirebilen bir yapay zekânın iş verimliliği ni artıracağını destekliyorum. Stres ve depresyon düzeyine dair ölçekler yapay zekâya öğretilebilir. Genel geçer olarak belirlenen kesme puanının üzerinde görülen çalışanlar için kişiselleştirilmiş yardım programları oluşturulabilir. Bu çözümlerin işleri son derece hızlandıracağı ortadadır. Pratik yöntemlerle daha fazla kişiye ulaşılabilir ve daha fazla sorun saptanabilir. En önemlisi daha fazla soruna daha fazla çözüm önerileri sunulabilir. Kişi anlaşılmak için çaba gösterildiğini görecektir. Onun için bir çözümün bulunduğunu gördüğünde kendini daha iyi hissedecektir.

Günümüzde dünya çok hızlı geliştiği için pratik çözümlerle bu akışa ayak uydurmak gerekir. Zekâ aslında ortama uyum yeteneğidir ve uzun süre var olmak bu yeteneğin bir sonucudur.

İşletmelerin yoğun rekabet ortamında rakiplerine kalıcı üstünlük sağlamaları; değerli, esnek, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, bilgiyi üreten ve paylaşan başarılı bir insan kaynaklarına sahip olmaları ve yönetmekten geçmektedir. (Bingöl, 2013 akt. Gür, 2019).

                                                           

 

KAYNAK:

  • Gür, Y.E. , Ayden, C. , Yücel, A. (2019). Yapay Zekâ Alanındaki Gelişmelerin İnsan

Kaynakları Yönetimine Etkisi. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 3(2). 137-156.

  • https://medium.com/@cerebro.tech/yapay-zeka-dokunu%C5%9Fu-ilei%CC%87nsan-kaynaklar%C4%B1-152eebdc23a9

 

 

Diğer psikoloji yazılarımız; www.insancaakademi.com/category/psikoloji/

 

Benzer içerikler için İnstagram sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!