Anlatırsam Şeker Almaz Kitap İncelemesi

 Anlatırsam Şeker Almaz Kitap İncelemesi

Günümüz toplumlarının en büyük problemlerinden biri yarınlarımızın umudu dediği çocukları istismardan koruyamamasıdır. Bu sorunu fark eden ve bu konuda ebeveynleri bilinçlendirmek isteyen Sibel Küçük, Anlatırsam Şeker Almaz adlı kitabı yazmıştır. Kitap, 2018 yılında Nobel Kitabevi tarafından basılmıştır. Kitabın temel amacı, ebeveynleri istismar konusunda bilinçlendirmek ve çocukların beden ve ruh sağlığının korunmasına katkı sağlamaktır. Bu konu ile ilgili kitapta iki bölüm yer almaktadır. Birinci bölüm ebeveynlere yönelikken ikinci bölüm ise çocuklara yöneliktir.

Birinci Bölüm: Ebeveynler istismara karşı ne yapmalı?

Başlangıç olarak, birinci bölüme dikkatli baktığımızda yazarın yetişkinlere istismarı ve istismarı önlemenin yollarını anlattığını görüyoruz. Yazar, kitabın alt başlıklarında genel olarak ebeveynlerin çocuklarını istismardan koruma yollarını anlatıyor. Aynı zamanda yazar; çocuklara istismardan korunmayı öğretme yollarını ve istismarcıların çocuklara yaklaşma şekillerini de işlemiş. Bununla birlikte genellikle göz ardı edilen diğer bir istismar türü olan zihinsel engelli çocuklara yapılan istismarı da ele almış. Zihinsel engeli olan çocukların da en az normal gelişim gösteren çocuklar kadar istismar ile karşılaşma olasılığı olduğunun altını çizmiş.

Anlatırsam Şeker Almaz İkinci Bölüm

Kitabın ikinci bölümü ise daha çok çocuklara yönelik diyebiliriz. Yazar bu bölümü, ebeveynlerin çocuklarına kendilerini korumayı öğretmeleri için düzenlemiş. Bu yüzden de kitabın bu bölümü çocuk kitabı gibi ayarlamış. Öncelikle yazar, çocuklara anlayabilecekleri kelimelerle ve görsellerle özel bölge eğitimi vermeye çalışıyor. Daha sonra, bir kız ve bir erkek çocuk üzerinden hikaye yoluyla çocuklara istismardan korunma yollarını öğretmek istemiş. Yazar, kitapta yer alan hikayeleri ve görselleri okul öncesi çocukların düzeyine göre seçmiş. Bu nedenle, çocukları bilinçlendirmek için bu bölümün çocuklarla birlikte okunması faydalı olacaktır.

Özetleyecek olursak bu kitap, istismar ile ilgili ebeveynlerin farkındalığını arttırmak için yazılmış. Aynı zamanda çocuklara kendilerini nasıl koruyacaklarını da öğretiyor. Ebeveynlerin sürekli çocuklarının yanında olamayacağını düşünürsek, çocukları korumanın ilk yolu onlara kendini korumayı öğretmekten geçiyor. Bu yüzden de ebeveynlerin önce kendilerini sonra çocuklarını istismara karşı bilinçlendirmeleri her dönemde gerekli görünmektedir.

 

Bu yazı, İnsanca Akademi Editör Ekibi’nden Dilan Deniz Emeksiz tarafından düzenlenmiştir.