Değişen Oyun Kültüründe Çocuklar

Oyun nedir?

Oyun kelime anlamı itibariyle; yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlencedir. Ve bizler oyun aracılığıyla gerçek hayatta gerçekleştirilmesi olanaksız arzularımızı gerçekleştirebiliriz. Bu kurmaca sayesinde kişisel benlik duygusunun korunmasının sağlandığını görüyoruz. Oyun, sosyal bir etkinliktir. Bu da çocuğun sosyal ilişkiler kurmasına, problem çözmesine, duygularını kabul etmesine ve düzenlemesine kadar bir çok becerisine katkı sağlamaktadır. Bu yüzdendir ki oyun, çocuğun büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için beslenme, barınma, sevgi kadar aynı öneme sahiptir.

Oyunun Tarihi                                                          

Oyun sadece insanlığın sahip olduğu bir şey değildir. Dışarıdan baktığımızda birçok hayvanın da kendi aralarında bir oyun geliştirdiklerini ve bunu sürdürdüklerini görebiliriz. Hatta bazen sadece kendi aralarında oynamazlar. Oyunlarına bizleri de katılımcı olarak eklemeyi başarırlar (Örneğin köpekler). Ayrıca oyun kültürü insanlık için oldukça eski bir tarihte yer almaya başlamıştır. Ulaşabildiğimiz en eski kayıtlı oyun  MÖ 3500’lü yıllarda Mısırlılar’ın yapmış olduğu ‘Senet’ adındaki masa oyundur. Bu oyun hakkında bildiklerimiz pek ayrıntılı olmasa da iki kişiyle oynanan, beş piyonun olduğu ve zarın kullanıldığını biliyoruz. Ayrıca modern dünyada her şeyin geliştiği gibi oyunlarda gelişmiştir. Artık sadece masa oyunları olarak kalmamış, yeni bir yapı içeresinde yer edinmeye başlamışlardır. Böylelikle sokaklarda oynanan oyunlar, teknolojinin gelişimiyle bilgisayar oyunlarına dönüşmüştür. Sonrasında zamanla bunların harmanı olarak sanal bir gerçeklik alemi olan metaverse evrenine de evrilmeye başlamıştır.

Metaverse Nedir?

Metaverse, kelime anlamı olarak öte evren anlamına gelmektedir. Mark Zuckerberg ise metaverse kavramını “Sadece bakmak yerine içinde bulunduğunuz bir internet.” olarak açıklamaktadır. Gelecekte metaverse evreni, internet oyunlarının veya kurulan ilişkilerin gerçeğinin yerini neredeyse tamamen doldurmak için oldukça zengin bir alternatif sunmayı hedeflemektedir. Bilgisayar oyunları şu an için insanların iki duyu organına etki etmektedir: Görmek ve duymak. Ancak metaverse bizim sahip olduğumuz tüm duyu organlarımıza temas etmeyi hedeflemektedir.

Yeni Oyun Dünyasında Büyüyen Çocuklar

Genellikle ebeveynler bu teknoloji dünyasına hep mesafeli bakmışlardır. Yılardır oyunlar hakkında yapılan tartışmalar ebeveynlerin bu konuda endişelenmelerini haklı göstermektedir. Televizyonlardaki psikolog veya doktorların geçmişte yaptıkları, bir zamanların popüler oyunu atarinin çocuklar için güvenli olup olmadığı tartışmasını bugünlerde bilgisayar oyunları için sormaya başladığını görmekteyiz. Hatta bu tartışmayı günümüzde metaverse evreni için de yapmaktadırlar.

Son zamanlarda çocukların oynadığı oyunların değişmesiyle, ebeveynlerin bakış açısının da değiştiğini görmekteyiz. Ancak atlanılan bir konu var ki oyunu bir sosyallik aracı olarak da görmemiz gerekiyor. Ayrıca sosyallikte sadece çocukların dünyasında değişmiyor. Annelerin eskiden yaptıkları gün toplanmalarının bittiğini, babaların kahvehaneler yerine internette okey oynadığı, misafirlik kültürünün değiştiği, karşı cinsle yüzyüze tanışmak yerine uygulamalar üzerinden tanışılan bir değişime evrildiğimizi görüyoruz. Bu yüzdendir ki çocuklar için de artık sokaklarda oynamanın modası geçti. Ebeveynler için önemli olan nokta artık oyunun nerede oynandığı değildir. Oyunun sahip olduğu içeriktir. Cinsellik veya çok fazla saldırganlık içeriyor mu? Çocuğa olumsuz örnek oluşturuyor mu? Tüm bu sorular ebeveynlerin günümüz dünyasında oyun hakkında dikkat ettikleri nokta haline gelmiştir. Bunların yanı sıra ikinci olarak ebeveynler için önemli nokta çocuğun ekrana maruz kaldığı süredir. Bu iki noktanın yeterli güvenle sağlandığı bir ortam çocuk için oyun oynamanın olası tehlikelerini de azaltmaktadır.

Benzer içerikler için YouTube sayfamızı inceleyebilirsiniz.