RÜYADA ZAMAN KAVRAMI

Rüya Nedir?

Rüya kelime anlamı olarak ‘’görmek’’ manasına gelmektedir.  Uyku hâlindeyken gördüğümüz birtakım olaylar, mekânlar ve kişilerin tümünü kapsamaktadır. Üstelik insanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar göstermiştir ki rüya görmek; nefes almak, yemek yemek, su içmek kadar insanlar için önemli olan bir şeydir.

Tarihte birçok çok toplum, gerçekte yaşadıkları olaylarla rüyada gördüklerini ayırt etmede güçlük çekmişlerdir. Bu yüzden Asurlarda, Eski Mısırlılarda ve Yunanlılarda rüya yorumlamak önemli bir eylemdi ayrıca bu görevleri üstlenen kâhin ve büyücüleri de mevcuttu.

Tarihte ilk rüya tabirleri kitabı Asurlarda görülmüştür. Fakat bu rüya tabiri kitabı günümüze kadar ulaşamamıştır. Bu nedenle bilinen en eski rüya tabiri kitabı ise British Museum’da yer alan Mısır papirüsüdür.

Zaman Nedir?

Kesin bir tanımı olmamakla birlikte kaynaklarda ‘’ölçülmüş veya ölçülebilen, uzay boyutlarına sahip olmayan süreklilik.’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Zaman hissedemediğimiz, göremediğimiz bir olgu olduğu için kavranması güçtür.  İnsanlar zamanı kontrol edebilmek, onu daha somut bir hâle getirebilmek için çeşitli hesaplamalar, incelemeler ve aletler yapmışlardır.  Peki tarihten bu yana yapılan bu araştırmalar, incelemeler ve aletler zamanı tanımlayabilmek ve kontrol edebilmek için yeterli midir?  Zannımca, insanlık var olana kadar da zaman olgusu net bir tanıma sahip olmayacaktır.

Rüyada Yaşadığımız Zaman ile Gerçek Hayattaki Zamanın Karşılaştırması:

Tek başına incelediğimizde rüya da zaman da oldukça derinlikli ve karmaşık olgulardır.  Üstelik bu iki olguyu aynı çerçeve dahilinde incelenince daha karmaşık bir hâl almaktadır.

Karmaşıklığın gitmesi için gözümüzü kapatalım ve gördüğümüz bir rüyayı hatırlayalım.  Sonra da uyanma anımızı düşünelim. Rüyayı ne kadar süre içerisinde gördük ve bu süre içerisinde neler yaşadık? Siz de fark edeceksiniz ki gerçek hayattaki zaman kavramıyla karşılaştırdığımızda çok kısa denecek bir süre içerisinde birçok şey yaşamışız, birçok kişi görmüş ve birçok mekânlara gitmişizdir. Tuhaf olan da şu ki; bu kadar kısa bir süre içerisinde belki de ‘’saniyeler’’ içerisinde bu kadar çok şeyi nasıl yaşıyoruz?

Bu durum gösteriyor ki rüyada; bizim gerçek hayatta yaşadığımız zaman olgusundan daha farklı bir zaman olgusu var. Rüyada zamanın, gerçek hayattaki zamandan daha hızlı ilerlediği kesin…