Kara Delikler Üzerine

Kara delikler, uzay zamanda hiçbir parçacığın kaçamayacağı çok güçlü kütle çekim alanlarıdır. Kütle çekim o kadar yüksektir ki, ışığın bile olay ufkunun sınırlarından kaçması mümkün olmaz. Genel görelilik teorisi, olay ufkuna giren bir parçacığın olay ufkundan kaçamayacağını, kurtulamayacağını öngörür.

Olay Ufku (Event Horizon) – Kara Delikler

Olay ufku, basit bir tanımla kara deliğin başlangıç noktasıdır. Olay ufkuna düşen bir cisim, tekillik -singularity- (a) noktasına ulaşacağı ve fiziğin ön göremediği bir dünyada yolculuğa çıkmış oluyor. Fiziğin kara delikler hakkında çalıştığı bu kısa sürede aslında temel anlamda nasıl kuralları olduğunu açıklama yönünde hâlâ çok uzun bir yolumuz var. Çok büyük isimler bu yolda tüm hayatları boyunca bir fikrin peşinde hayal güçlerinin yarattığı bir illüstrasyon peşinde devam ettiler. Fikirlerini kovalamak, kovaladıkları fikirde karşılarında kaç kişi olduğuna bakmadan doğru bildiklerini konuşabilmek. Cesur bilim insanları, bilimin bu denli gelişmesinin öncüleridir. Bıkmadan usanmadan soru sormak, soruları cevap bulmak için değil daha derindeki sorulara ulaşmak için sormak; olay ufkunu hayat etmekten daha kıymetli olabilir.

(a)

   Kütle Çekimsel Tekillik

Kütle çekimsel tekillik, bir cismin kütlesinin ve sahip olduğu kütle çekim alanının koordinatından bağımsız olarak sonsuz olacağı noktadır. Tekillik noktasında, yer çekimi alanı ve kuvvetini ölçmek için kullandığımız büyüklükler sonsuza yakınsadığı için uzay-zaman yasalarımız etkisiz hale gelir. Kütle çekimsel tekilliğin oluştuğu bir nokta için fizikten bahsedemeyiz. Burada belki geleceğin fiziği bizim için sonsuzlukların evrimsel bir tanımında yenilikçi bir fizik tasviri yapmayı başarabilir.

Kara  Delikler Üzerine

Kara delikler, evrende “bilinmez” kavramının karşılayan somut nesnelerde en devasa yapıda olandır. Görelilik kuramı, en geniş anlamda evreni anlama ve kurallarını keşfetme yolculuğumuzda şu ana kadar geldiğimiz son durak. Bu teorinin 20.yüzyılın başlarında günümüze kadar olan süreçte defalarca deneyle sınandığını her defasında zaferi kazandığını söyleyebiliriz. Kara delikler, evrende bizim için ne kadar bilinmez kapılar olduğunu her gün bize yeniden gösteren devasa gök cisimleri. Evren  hakkında bilgi yolculuğumuzun uzun süreçte fikirsel olarak yapılan her devrimin sorulardan geçtiğine olan inancım hayatımın sonuna kadar devam edecek.

   Galaksimizin merkezinde tüm galaksiyi dengede tutan devasa bir kütle. Bu kütle uzun zamandır hakkında çok fazla soru sorduğumuz ortak bir nokta oluyor. Bizlere, kütle çekim ve evrenin doğası hakkında yeni sorular sordurmaya ve araştıracağımız alanlar açmaya devam ediyor. Sadece devasa bir kütlenin bir araya gelip oluşturduğu çekim kuvveti olarak bakmak değil, evrende sorduğumuz tüm soruları da kendine çektiğini düşünüyorum. Daha fazla soru sormak, karaları aydınlatmanın tek yoludur. Soru sormaya, cevap aramaya devam edeceğiz.

Muhammet Furkan Dolgun
İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde okuyan, okumayı, yazmayı ve felsefeyi seven bir gezgin.