Kültür nedir ve özellikleri nelerdir?

Sözlük anlamının dışına bakarsak kültür insanların maddi ve manevi olarak ürettiği, tasarladığı, anlam yüklediği her şeydir. Kıyafetler, kitaplar, araç ve gereçler vs. maddi kültür öğeleridir. Dili, inançları, gelenek ve görenekleri, yazılı ve yazısız kuralları ise manevi kültür öğeleridir. Kültür toplumdan topluma farklılık gösterir. Kültür milli, tarihi ve açıktır. Ayrıca kültür toplumsal, bütünleştirici ve öğrenilebilirdir. Buna ek olarak kültürün bir diğer özelliği ise sürekli ve nesilden nesile aktarılabilir olmasıdır.    kültürel gecikme

 

Kültürel gecikme nedir?

Kültürün değişime açık olması kültürel gelişmeleri ortaya çıkarır. Yalnız kültürün maddi ve manevi değişimleri aynı zamanda gerçekleşmez. Kültürün maddi unsurları hızlı değişirken; manevi unsurları yavaş değişir. Buna bağlı olarak da dengesiz bir durum oluşur. İşte bu dengesiz durum kültürel gecikmedir. Bu kavramı ilk olarak Amerikalı sosyolog William Ogburn kullanmıştır. İnsanlar kültürel değerlerinden, normlarından, hayat tarzlarından ve alışkanlıklardan zor vazgeçme eğilimindedirler. Bu durum ister istemez kültürel gecikmeye neden olur. Örnek verecek olursak teknolojik açıdan geri kalmış bir ülkede ileri düzeyde  teknolojik  bir alet kullanılmaya başlanmasıyla kültürel gecikme olur. İnsanlar bu aletleri kullanırken zorlanabilir. Aynı şekilde televizyonun ve telefonun ilk kullanımını ve zamanla değişimini örnek olarak verebiliriz. Buna verebileceğimiz bir diğer örnek, günümüzde hala dokunmatik telefona alışamayan bireyleri görüyor oluşumuzdur.

 

İnsanlar zaman zaman sınıf değiştirir. Alt sınıftan üst sınıfa, üst sınıftan alt sınıfa geçiş mümkündür. Bu gibi durumlarda da kültürel gecikme mevcuttur. Çok yakın bir zamana bakacak olursak; salgın döneminde birçok insanın online olarak evden çalışması veya eğitim alması da kültürel gecikmeye örnektir demek yanlış olmayacaktır. Kültürel gecikmelere sebep olabilecek değişimlere, doğal afetler ve savaş gibi birçok farklı olayı örnek göstermek mümkündür. Bu olaylar sonucunda göç etmek zorunda kalan insanlar, göç ettikleri yere adapte olmakta güçlük çekebilirler ve bunun neticesi kültürel gecikmeye yol açar. Son olarak insanlar bu değişimlere, yeniliklere uyum sağlamakta zorlanabilirler. Bu nedenden ötürü kültürel gecikmeler kuralsızlığa ve uyumsuzluğa da yol açabilmektedir.

 

Benzer içerikler için YouTube sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

 

Bu yazı, İnsanca Akademi Editör Ekibi’nden Dilan Deniz Emeksiz tarafından düzenlenmiştir.