münchausen
münchausen

EBEVEYN YOLUYLA MUNCHAUSEN SENDROMU : Münchausen Syndrome by proxy

          Ebeveyn yoluyla Münchausen sendromu; çocuk istismarının çok önemli fakat pek de ele alınmayan formlarından birisidir. Bu sendroma sahip bireyler genellikle yeni ebeveynlerde ,nadiren de olsa bakım vericiliğini üstlenen kişilerde, görülüyor. Öncelikle Münchausen sendromu; bireyin çevresinden veya sağlık personelinden ilgi görmek için kendisini hasta etmesi ya da olmayan bulgu ve belirtileri varmış gibi anlatmasıyla ortaya çıkan sendrom türüdür. Ebeveyn yoluyla Münchausen sendromuysa bireyin, kendi çocuğu ya da bakım verdiği kişiyi fiziksel veya psikolojik olarak isteyerek hasta etmesi ya da olmayan bulgu ve belirtileri varmış gibi anlatmasıyla ortaya çıkan bir sendromdur.

       EBEVEYN YOLUYLA MUNCHAUSEN SENDROMU

         Richard Asher’ın ilk kez 1951’de tanımladığı ve adını da egzotik seyahatleri ve uydurma anılarıyla ünlenen 18.yy efsanesi Alman Baronu Munchausen’dan esinlenerek tanımlamıştır. Asher sendromu tanımlarken birçok hastanede bakım gören yetişkinleri ve çocuklarını değerlendirerek raporlar oluşturmuştur. Daha sonraları İngiliz Pediatrist Dr. Roy Meadow (1977) , iki vaka ile çalışmıştır. Bu vakalarda ebeveynlerin çocuklarının medikal durumuna ilişkin bulguları değiştirme düşüncelerinin fark edilmesiyle “ebeveyn yolu munchausen sendromu” (MSBP) olarak tanımlamaları güncellenmiştir.

       Değişen olgularla birlikte güncellenen MSBP’de erken tanı çok önem taşımaktadır. Çünkü tanı konmadığı sürece istismar artarak devam eder sonucunda ölümleri bile doğurur. Erken tanıyı ancak disiplinli bir yaklaşımla tespit ederler. Doğru erken tanı multidisipliner profesyonel bir ekiple (tıbbi personel, sosyal hizmet uzmanı ve polis) mümkündür. Mutlidisipliner ekipteki sosyal hizmetler görevlisi, sendromu daha önce tespit etmektedir. Bu müdahaleler çocuğun korunması ve hayatta kalması açısından çok önemlidir.

      Münchausen sendromu tanımlanırken ne kadar kolay görünse de aslında oldukça zor bir sendromdur. Çünkü istismarı yapan birey çoğunlukla anneler veya birinci dereceden bakım verenler oluyor. Ayrıca istismar ettiğinin de farkında olmadan hareket ediyor. Araştırmalara göre munchausen sendromuna sahip ebeveynlerde ekstra psikiyatrik ve duygusal sorunlarının tespit edildiği bilinmektedir.

    İLK TESPİT

          Bir profesyonel olmadan da bazı durumları tespit etmek elbette mümkündür. Munchausen sendromuna sahip bireyleri de dışardan bir göz olarak tespit edebiliriz. Çevrenizde sürekli hastaneye giden, uzmanların yeterli ilgiyi göstermediğini söyleyen kişileri ilgili yerleri bilgilendirerek tespitini kolaylaştırabilirsiniz.

          Hastane personeliyseniz sık sık hastaneye gelen ve kanıtlamayan bulguları ısrarlı bir şekilde anlatan, sürekli olarak doktor değiştiren, çocuğuna reçetesiz ilaç kullandıran ebeveynlerin veya bakım vericilerin bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Diğer yazılarımız; www.insancaakademi.com/blog/

 

Benzer içerikler için İnstagram sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!