Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlüğü bireylere uygulanan standart testler ile belirlenebilmektedir. Bu testler okuma, yazma ya da matematik alanlarında yaş, zeka ve eğitim düzeylerine göre yapılmaktadır. Bireyin bu testlerde beklenilen performansın büyük ölçüde altında kalması kişide öğrenme güçlüğü olduğunun belirtisidir. Öğrenme güçlükleri çoğunlukla eğitim esnasında gün yüzüne çıkmaktadır. Bu yüzden tanılar genellikle okul dönemi esnasında koyulmaktadır. Öğrenme güçlüklerinin nedenleri konusunda uzmanlar tarafından uzlaşmaya varılan görüş, merkezi sinir sisteminde saptanması zor olan bozulmalardan kaynaklı olduğudur. Disleksi, disgrafi ve diskalkuli olmak üzere üç farklı çeşidi bulunmaktadır.

Aileler ya da öğretmenler bu belirtilere sahip bireylerin ilgisiz, isteksiz, tembel olduklarını düşünebilmektedirler. Erken tanılama bu güçlüklerle mücadele etme noktasında oldukça önemlidir. Öğrenme güçlüğü bireylerin yaşıtlarına göre farklılığa sahip olduğunun göstergesidir. Bu durum bir hastalık değildir. Zeka ile ilgili bir sorun da değildir.

Disleksi

Okuma güçlüğü olarak bilinir. Nedeni net bir şekilde bilinmemekle birlikte bu güçlüğü yaşayan bireylerin beyinlerinde işleyiş farklılığı olduğu belirtilmektedir. Disliksik bireyler kelime tanıma, okuduğunu anlama konusunda sorun yaşarlar. Veya yazı azarken harfleri karıştırırlar. Kelimelerin okunuşunu çarpıtabilirler. Kelimeye ekleme yapabilir ya da ya da kelimeyi eksik okuyabilirler. Kelimeleri ve cümleleri tersten okuyabilirler. Okurken satır atlayabilirler.  Ayrıca erken yaşlarda disleksi görülen bireylerde geç konuşma, yeni kelime öğrenmede zorluk, nesnelerin isimlerini hatırlamada zorluk çekme gibi belirtiler de görülmektedir.

Disgrafi

Yazı yazma güçlüğü olarak bilinir. Yazı yazarken harfleri ya da rakamları ters veya eksik yazabilirler. Karmaşık ve okunaksız yazı yazabilirler. Fakat dikkat etmeliyiz ki, her yazısı kötü olan bireyde disgrafi vardır diyemeyiz. Disgrafisi olan bireyler akranlarına kıyasla daha yavaş yazı yazarlar. Gördüklerini ya da duyduklarını yazmada güçlük çekerler. Ayrıca, noktalı ve noktasız harfleri karıştırabilirler. Birbirine benzeyen harf ve sayıları karıştırabilirler. Kelimeleri bölerek yazabilirler. Bu kişilerin kalem kontrolleri zayıftır. Ayrıca bazı durumlarda disgrafinin, disleksiyle birlikte görüldüğü durumlar da vardır.

Diskalkuli

Matematik öğrenme güçlüğü olarak bilinir. Matematiksel becerilerde yetersizlik olması durumudur. Diskalkuliye sahip bireyler sayısal sembolleri tanımada güçlük çekmektedirler. Basit matematiksel işlemleri öğrenemezler. Bunun yanı sıra problemleri anlayıp işleme dökmede güçlük çekerler. Çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanırlar. Bu kişilerin matematiksel işlemleri yaparken parmaklarını kullandıklarını görebiliriz. Bu nedenle basit işlemleri dahi çok uzun sürelerde yapabilirler. Ayrıca bu diskalkuliye sahip kişiler basit kavramları kullanırken sıkıntı yaşayabilirler. Gün, hafta, ay, yıl gibi kavramları anlamakta güçlük yaşayabilirler. Saat okumada zorlanırlar. Uzaklık yakınlık, yer yön bulmada sorunlar görülebilmektedir.

 

Bu yazı İnsanca Akademi editör ekibinden Simge Güney tarafından düzenlenmiştir.

Benzer içerikler için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.