Yıldızlar bile özel olduğumu düşünüyor- Astrolojiye inanan insanlar inanmayanlara göre daha fazla narsist ve daha az zeki olma eğilimindedir.

Astroloji nedir?

Astroloji, gök cisimlerinin hareketlerini ve pozisyonlarını inceleyerek sadece insan karakterlerini değil; grupların ve ülkelerin de kaderlerini tahmin etmelerine hem de etkilemelerine izin verildiğini sanılan bir sözde bilimdir. Burçlar ise bilindiği üzere kökenlerini astrolojiden alıyor. Gökyüzündeki takımyıldızlarından oluşan 12 burç bulunmaktadır. Güneşin, yıldızların, ayın ve gezegenlerin insanların doğumu sırasındaki konumunun kişiliklerini şekillendirdiği, romantik ilişkilerini etkilediği ve diğer kehanetlerin yanı sıra ekonomik servetlerini dahi tahmin ettiği söylenir. Bugünlerde halkın bir kısmı burçlara inansa da inanmayan bir diğer kısım da bulunmaktadır. Bugün cevabını arayacağımız soru ise : ”Astrolojiye inanan insanlar nasıl kişiliklere sahiplerdir?”

Beş Büyük Kişilik Özellikleri                  Astroloji

Bazı insanların sözde bilimlere neden inandığı konusunda ortak fikrin olmaması yüzünden yola çıkılan bu araştırmada; astrolojiye inanan insanların ve inanmayanların bireysel farklılıkları ölçülmüştür. Bireysel farklılıkları ölçmek için dünya çapında en çok kullanılan teori, beş büyük kişilik özelliğidir. Deneyime açıklık, sorumluluk/vicdanlılık, uyumluluk, dışadönüklük ve nevrotiklik olmak üzere beşe ayrılır. Bunlardan ilki olan deneyime açıklık, paranormal ve apofeniye olan inançla pozitif olarak ilişkilidir. Sorumluluk/dürüstlük ise sözde bilimsel inançlarla en az bağlantısı olan kişilik özelliklerinden biridir. Dışadönüklüğün de paranormale olan inançla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Uyumluluk da paranormale olan inançla ilişkili olduğu gösterilmiştir, hem pozitif hem negatif ile ilişkilendirilmiştir. Son olarak, nevrotikliğin paranormal inançlarla pozitif ilişkili olduğu bulunmuştur

Anket sonuçları

Araştırmanın katılımcıları çoğu 25-34 yaş aralığında bulunan kadınlardır.(%87). Sosyal medyada paylaşılan anonim bir çevrimiçi anket aracılığıyla 264 katılımcı için veri alınır. Anket dört parçadan oluşmaktadır; astrolojiye olan inanç, Beş büyük kişilik özellikleri, narsizim ve zeka. Ana sonuç, narsisizm ne kadar yüksek olursa, belki de şaşırtıcı bir şekilde, astrolojiye olan inancın o kadar yüksek olduğunu gösterdi.  Ancak bilindiği burçlar genellikle insanlara olumlu bir çerçevelendirme imkanı sunmaktadır. Bu görkemli duyguları güçlendirir ve böylece narsistlere daha da çekici gelme olasılığı artar. Narsist kişiliklerin de sahip olmuş oldukları benmerkezci düşüncelerinden kaynaklı aralarında olumlu bir ilişki bulunduğu düşünülmektedir. Astroloji her ne kadar masum gibi görünse de bireysel farklılıkları kendine çekebileceği gibi; muhtemel özelliklerinizi daha da güçlendirebileceğini göstermektedir. Diğer ilginç bulgulardan biri ise zeka seviyesi ne kadar yüksek olursa, astrolojiye olan inancın da o kadar düşük olmasıdır.

 

 

Kaynakça:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886921007686?via%3Dihub

 

Bu yazı, İnsanca Akademi Editör Ekibi’nden Dilan Deniz Emeksiz tarafından düzenlenmiştir.